Zbraně, zbroje, boj a agónie

Zde naleznete pravidla týkající se různého vybavení a boje. Na začátek je nutno říci, že všichni hráči, registrováni za frakci Nédů jako Otroci a Ayleidů jako Rarozi, budou hru začínat pouze s dýkou nebo improvizovanou zbraní. Zbytek vybavení bude fyzicky uložen u obchodníka (každý ve vlastním pytli označeném jménem hráče) a musí si ho postupně získat ve hře pomocí nalezení či koupení průvodky k příslušnému předmětu. Není ovšem možné získat zbraň či zbroj, kterou jste si na hru nepřivezli.


Hráči registrovaní za Neopeřené ve frakci Ayleidi a Hoplité ve frakci Nédi začínají s lepší výbavou, avšak i oni si mohou během hry u obchodníků opatřit pokročilejší předměty, jako jsou například obouruční zbraně, velké štíty, svitky, či očarované předměty (opět za použití mechaniky průvodek).

Životy

Každý hráč má v základu 3 životy. Tyto životy mohou být dále navýšeny například prostřednictvím schopností. V případě, že tyto jeho vlastní životy klesnou na 0, upadá hráč do agónie.

Agónie

Agonie znamená 10 minutové období, během kterého je hráč neschopen téměř čekoholiv. Zvládne maximálně sténat nebo se pomalu plazit. Pokud nebude do těchto 10 minut vyléčen nebo stabilizován, postava umírá. V případě stabilizování postavy v agónii Léčitelem, postava není stále schopná boje a je schopná jen velmi pomalé chůze. Bezprostředně už jí však nehrozí smrt. Postava se v tomto stavu bere jako by měla 1 život. Aby mohla postava opět bojovat a normálně fungovat musí být vyléčena lektvarem, kouzlem, nebo léčitelem v klidových podmínkách. Hráč v agónii může být doražen nebo obrán V případě doražení hráč umírá okamžitě viz. pravidla pro smrt a obírání.

Boj:

Zásahová plocha – “dlouhý neoprén”, tj. vše kromě hlavy, rukou (od zápěstí k prstům), chodidel a rozkroku. 

Zásah zbraní do zásahových plochy musí být veden s dostatečným nápřahem (žádné “kydlení”). Zásah si uznává zasažený. Podle druhu zbraně či schopnosti je zahlášeno za kolik životů daný zásah byl (pokud zahlášeno není, považuje se zásah za jeden život). Totéž platí podle parametru kouzla či jiného zásahu (např. od pasti). V boji prosím buďte (v rámci možností) ohleduplní vůči svému okolí. Pokud je za protivníkovými zády nebezpečný terén, upozorněte jej na to a netlačte jej tam Je zakázáno na protivníka nabíhat, útočit neměkčenou částí zbraně, nebo ho bít štítem. V případě jakéhokoliv reálného zranění upozorněte organizátory ideálně pomocí volání ZDRAVOTNIK..

Zbraně

Všechny zbraně musí být dostatečně měkčené včetně špičky, šípy a šipky musí mít celoměkčenou hlavici, vrhací zbraně musí být bez pevného jádra, kuše a luky mohou mít maximální nátah pouze do 15 kg. Organizátoři si dále vyhrazují právo v případě potřeby 1 náhodný šíp či šipku při schvalování rozebrat.

Všechny zbraně a štíty musí před hrou projít schválením při registraci, jinak nemohou být do hry vpuštěny.
Cepy a řemdihy, tedy zbraně s pohyblivou údernou plochou nejsou ve hře povoleny.


Kouzelnické hole smí používat pouze Kouzelníci. Mohou se s nimi bránit před útokem, ale nezpůsobují žádná zranění. Každý kouzelník, který chce hůl využívat takto k obraně, ji musí mít řádně vyměkčenou (tedy horní ⅔ v případě používání špičky, oba konce v případě používání špičky i patky). S neměkčenými holemi nebude povoleno se bránit. V průběhu hry bude možné hůl očarovat k zásahu za 1 život (opět pouze měkčenou částí). Kouzelníkův dotek v bojových situacích je povolen pouze vyměkčenou částí hole.

Po třech bojových scénách, ve kterých jsou zbraně nebo štíty použity, jsou  poškozeny a je nutné si je nechat opravit u kováře.

Zbraně mají předurčené velikosti (s tolerancí kolem 5 cm) a následující profil poškození, které způsobují každým jednotlivým úderem:

ZbraňRozměrZranění
Nože a dýkyDo 40 cm1 život
Krátké jednoruční zbraně (meče, sekery, atp.)Do 90 cm1 život
Obouruční zbraněDo 140 cm2 životy
KopíDo 200 cm1 život
Kouzelnické holeDo 140 cmNezraňují, lze se jimi krýt
Improvizované zbraně (nádobí, židle od stolu,atd.)Do 40 cm1 život
Luky a kušeNátah do 15 kg2 životy
Vrhací zbraněDo 30 cm1 život

Štíty:

U štítů je nutnost dostatečně vyměkčit všechny hrany. Vykryjí libovolný fyzický útok do nich vedený. Dokáží také na rozdíl od zbroje hráče ochránit před některými druhy kouzel, konkrétně před kouzly typu projektil. V případě vykrytí projektilu štítem, je kouzlo neúčinné. Proti kouzlům typu ukázání, jsou ale štíty stejně jako zbroje k ničemu.

Maximální rozměry štítů:

Kruhové – průměr max. 60 cm

Hranaté – max. 50 x 60 cm

Zbroje:

Přidávají svému nositeli další životy. Nicméně tyto životy hráč nesčítá se svými vlastními, ale počítá si je zvlášť. Dále označováno jako „životy zbroje“. Zbroj chrání hráče proti veškerým fyzickým poškozením. Nikoliv však proti magickým. V případě zásahu zbraní do zásahové plochy kryté zbrojí si hráč odečte daný počet životů z životů své zbroje. Až po jejich vyčerpání si hráč začne odečítat své vlastní životy. V případě zásahu do zásahové plochy nekryté zbrojí si hráč odečte životy ze svých vlastních rovnou. Nikoli z životů zbroje.

Ve hře samozřejmě existují různé schopnosti, umožňující zbroj prorazit. Viz. Klíčová slova a Schopnosti

V případě zásahu hráče magickým útokem hráči zbroj nepomůže a hráč si rovnou odečítá své vlastní životy, i když životy jeho zbroje nejsou vyčerpány.

V případě vyčerpání životů zbroje na 0 si hráč po konci bojové scény (pokud přežije) může prostřednictvím RP provést provizorní opravy své zbroje. Tak, aby mu k něčemu byla i v další bojové scéně. Nicméně, už nezvládne svou zbroj vyspravit na plný počet jejích životů, ale po každém vyčerpání zbroje na 0 se její maximální životy sníží o 1. Pro úplnou opravu zbroje zpět na její maximální kapacitu, je potřeba nechat si ji opravit u kováře.

Rozdělení zbrojí:

Typ zbrojePříkladŽivoty zbroje
LehkéKožené, Prošívané, Gambesony…3
TěžkéKroužky, Pláty5

Lehké zbroje: prošívanice, gambesony, kožené zbroje: mají 3 životy zbroje

Těžké zbroje: kroužky, pláty: mají 5 životů zbroje