STRUČNÁ HISTORIE TAMRIELU

“Dar´jotarr si celý život myslel, že je v Cyrodiilu. Byl s tím spokojenej. Zboží se točilo, obchody kvetly, zlaťáčky cinkaly. Včera mu ale nějakej mérskej vzdělanec tvrdil, že to není tak jednoduchý. Že prej jako sice jsme v Cyrodiilu, ale ten je srdcem kontinentu Tamrielu. A ten leží na planetě jménem Nirn. A ta se nachází ve sféře nazývané Mundus. No a pak Dar´jotarr utekl. Prase aby se v tom vyznalo.”

Dar´jotarr, khajiitský handlíř

Mapa Nirnu (zdroj: www.deviantart.com/okiir)

Časová osa s vyznačenými érami a vývojem vybraných ras Nirnu

Éra úsvitu

Stvoření světa s jeho čtyřmi sférami – Mundus, Zapomnění, Éterius, Nicota. 

Mundus, materiální sféra, byl vytvořen obelstěním Aeder jiným bohem, Lorkhanem (Shorem). Aedry přišli o svoji fyzickou podstatu a staly se základem materiálního světa. Lorkhan obětoval svůj život za stvoření svébytného Nirnu.  Adamantiová věž, nejstarší stavba Tamrielu, byla vztyčena na území dnešního státu High Rock.

Další božské bytosti, které neparticipovaly na stvoření Mundu, jsou Daedry ze sféry Zapomnění a Magna Ge z Éteria. 

Meridia, bývalá Magna Ge, byla svržena za paktování s Daedrami na jejich místo.

Meretická éra

ME2500 Začátek věku vytvořením Rudé hory (Vvardenfell) coby skrýše pro Lorkhanovo srdce.

Brzká Objevení zvířecích ras.

Střední Objevení mérů. Opuštění kontinentu Aldmeris a rozdělení na Maorméry a Aldméry. První kolonizují kontinent Pyandonea, druzí Tamriel.

Aldmérové se postupně rozdělují na další rasy mérů. Po volnosti toužící Bosmérové pronikají do lesů. Rozvinutí Falmérové se usídlují ve Skyrimu. Sofistikovaní Dwemérové obývají Skyrim a Morrowind. Neortodoxní Chimérové následují proroka Velotha do Morrowindu. Krutí Ayleidi v srdci Tamrielu staví Bílo-zlatou věž. Povýšení Altmérové rozvíjejí kulturu na Letních ostrovech.

Střední Starší bůh Trinimac se snaží zastavit Chimerské hnutí, je ovšem pozřen Daedrou Boethií a vyvržen jako Daedra Malacath. Jeho následovníci se transformují v Orsiméry.

Střední Objevení lidí. Redguardi z drsného kontinentu Yokuda a předci Tamrielských lidí ze zamrzlého kontinentu Atmora.

Pozdní Část lidí z Atmory osidluje mysteriózní kontinent Akavir. Část opakovaně migruje na Tamriel. První vlnu vede vůdce Ysgramor.

Pozdní Lidé nacházejí artefakt Oko Magnusovo. Falmérové jej chtějí získat a během Noci slz masakrují a vyhánějí lidi zpět. Ti se ovšem po čase vrací (známých 500 Družiníků) a začíná masakr Falmérů a vymýcení celé jejich civilizace.

Lidští migranti obývající jih se nazývají Nédy, sever Nordy.

Pozdní Probíhají Dračí války. Nordi se bouří proti dříve uctívaným drakům a za pomocí Svitku zahání dračího boha Alduina do bezčasí. Tak dochází k prvnímu Dragonbreaku – nelineárnímu štěpení a fúzování času. Miraak – první Drakorozený, uživatel moci zvané Thu’um, nezasahuje.

Xanmeer, vrcholek argonianské kultury, nevysvětlitelně mizí, možná díky rozpínavosti Ayleidů.

ME660 První zjevení nesmrtelného Pelinala (nazývaného Ysmir), rytíře bohů, dobývajícího a opouštějícího jedno království za druhým.

První éra

1E0 Nový věk se začíná počítat založením bosmérské Camoranské dynastie ve Valenwoodu.

1E20 Je založen řád Psijiků věnující se učení Mysticismu.

1E221 Dwemérové objevují v temnotě podzemí Skyrimu silný zdroj minerálu éteria a začínají s jeho studiem.

Byl stvořen Amulet králů, Ayleidský kámen duší údajně obsahující kapku Lorkhanovy krve.

1E242 Alessino povstaní (předchozí běh “2023 : O mérech a lidech)

1E243 Vzniká Cyrodiilské císařství. Pozvolna se rodí monoteistický Alessiánský řád.

Falmérové pronásledovaní Nordy žádají o úkryt v podzemí u Dwemérů. Ti je přijmou, ovšem pod podmínkou konzumace toxických hub. Zrazení Falmérové tak oslepnou, zeslábnou a časem se promění v znetvořená stvoření sloužící Dwemérům za otroky.

1E262 ZDE SE ODEHRÁVÁ NÁŠ PŘÍBĚH

1E500 Skyrimským vládcem se stává legendární Drakorozený Wulfharth, Shorův jazyk (titulovaný Ysmir). 

1E700 Po erupci Rudé hory pracuje dwemérský tonální architekt Kagrenac v Morrowindu na stvoření nového boha – golema Numidia schopného manipulace času a reality za pomoci Tonální architektury, jehož chce napájet artefaktem zvaným Lorkhanovo srdce. Aktivací Numidia dochází k druhému Dragonbreaku. Experimentu je zabráněno útokem Chimérů a Nordů. Nastává Bitva o Rudou horu, kde je údajně přítomen i oživený Wulfharth. Kagrenac obrací své nástroje proti Srdci. Celá rasa Dwemérů mizí. Některé domněnky praví, že splynuli s Numidiem. Tři Chimérští generálové používají Kagrenacovy nástroje k povznesení se na úroveň bohů. Tak vzniká Tribunál. Tímto činem je ovšem rozhořčena Daedra Azura a prokleje celou rasu Chimérů. Ti jsou tak změněni v temné Dunméry.

1E792 Dochází ke zničení kontinentu Yokudy a jeho obyvatelé Redguardi se přesouvají na Tamriel do dnešního Hammerfellu. Spekuluje se, že na vině mohli být Yokudanští Mečopěvci, schopní zvukem měnit realitu univerza, podobně jako nordský Thu´um, či dwemérská Tonální architektura.

První míšenci lidí a mérů osidlují Pláně západního Skyrimu.

Jurgen Vládce větru zakládá Šedovousé za účelem přeměnění užívání Thu´umu ze zbraně k rituálním účelům.

1E874 Ve státě High Rock je založeno první Orsinium – území Orsimérů.

1E1200 Odnož Alessiánského řádu omylem vytvoří další Dragonbreak. Tento trvá přes tisíc let a po bezčasí se pokračuje v dosavadní dataci.

1E2260 Thrassiánský mor decimuje polovinu obyvatel Tamrielu, což způsobí podlehnutí Valenwoodu Cyrodiilskému císařství.

1E2331 Po Válkách o počestnost zaniká Alessiánský řád. Amulet králů je ztracen.

1E2703 První Akavirská invaze do Tamrielu hledající Drakorozeného, jehož našli v císaři Remanovi z Colovijské provincie Cyrodiilu, jenž se prý zrodil s Amuletem králů na čele.

1E2813 Cyrodiilština nahrazuje vznešenou elfštinu coby hlavní úřední jazyk Tamrielu.

1E2837 Argonie je anektována císařstvím jako Black Marsh. Celé klany Argonianů proudí v otrokářských řetězech do Morrowindu.

1E2920 Asasinací císaře Remana Cyrodiila III. je ukončena Čtverovýsledná válka proti Morrowindu a také tento věk.

Druhá éra

2E0 Akavirský potentát Versidue Shaie nastupuje na císařský trůn a tak začíná Druhá éra.

2E230 Založení Cechu kouzelníků přístupného všem obyvatelům Tamrielu.

2E309 Vzniká první spojené Elsweyrské království.

2E321 Vydání Zákona o ceších umožňujicí vznik mnoha cechů. Možná někdy v této době vznikl i Cech zlodějů.

2E324 Versidue Shaie je zavražděn prastarým morrowindským cechem Morag Tong, kultem uctívačů Daedry Mephaly, který vystoupením ze stínů ztratil na úctě a začal se rozpadat. V této době se objevuje dunmérská zlodějka, která považuje uškrcení obětí krádeže za jednodušší než plížení. Oslovuje ji Sithis, entita z Nicoty před stvořením světa, a ona zabije jejich pět dětí posílajíc jejich duše k otci. Po její popravě povstává jako nevěsta Sithisova a Noční matka. Ti, jenž vyslyšeli hlas Noční matky, se stávají členy nové skupiny assassinů, Temného bratrstva.

2E430 Bratrstvo zabíjí císaře. Nastává občanská válka a Akaviri ovládané Cyrodiilské císařství se zcela rozpadá. Nastává doba Mezivládí.

2E437 Altmérský nekromant Mannimarco, Král červů zakládá Kult Černého červa. Pomocí vědění Dračího kultu a ayleidských nauk se časem promění v licha.

2E560 Argoniané vytváří Knahatskou chřipku, která v Black Marsh decimuje všechny neargoniánské rasy.

2E572 Druhá Akavirská okupace severovýchodu Tamrielu. Nordi opět vyvolávají na pomoc Wulfhartha.

2E578 Mannimarco vytváří Soulburst – Trhlinu duší, pomocí níž spojí Mundus a Zapomnění. Pomocí Amuletu králů ruší Akatoshovu bariéru mezi sférami a přivolává Daedru Molaga Bala, jehož chce využít. Ten se ovšem pokouší vyrvat Nirn z Mundu a vtáhnout jej do Zapomnění. Krom daeder proudících do Tamrielu má toto katastrofické následky po celém Nirnu.

2E580 Začíná Válka Tří praporů. Taktéž známá jako Válka aliancí – Aldmeri dominion, Ebonheart pact a Daggerfalská dohoda. První je tvořena Altméry, Bosméry a Khajiity pro obranu Nirnu proti mladším neschopným rasám. Druhá Dunméry, Nordy a Argoniany zformovaná proti útokům Akaviri. Třetí pak Bretony, Redguardy a Orsiméry, kteří chtějí znovunastolit císařství a zahnat chaos bezvládí.

2E582 Umírá poslední známý čistokrevný Ayleidský král.

PŘÍBĚH THE ELDER SCROLLS ONLINE

2E830 Vzniká druhé Aldmeri dominon.

2E854 Drakorozený nordský generál Talos začíná dobývat Tamriel za pomoci „Mosazného boha“ Numidia, jež mu bylo věnováno Tribunálem výměnou za semi-autonomii Morrowindu. Není poháněno Lorkhanovým srdcem, ale drahokamem Mantellou obsahujícím duši Wulfhartha, který byl tímto změněn ve stvoření nazývané Underking.

Experimentováním s Numidiem v Elsweyru dochází ke čtvrtému Dragonbreaku. Není známo, jak dlouho trval, ale byl ukončen navrátivším se Underkingem, který Numidium zničil.

Je založena společnost jménem Čepele, sloužící jako informační služba císařství a Drakorozených.

Talos si mění jméno na Tiber Septim (též nazývaný Ysmirem).

2E864 PŘÍBĚH THE ELDER SCROLLS ADVENTURES: REDGUARD

2E896 Tiber Septim dobývá celý Tamriel a je korunován císařem, čímž ukončuje Mezivládí a začíná nový věk.

Třetí éra

3E0 Založení Septimovské dynastie.

Talos je povznesen mezi Aedry.

3E110 Maormérové z Pyandonei útočí na Letní ostrovy Altmérů ve Válce o ostrov

3E137 Umírá Potema Septim, drakorozená Vlčí královna Samoty ve Skyrimu, a tak končí i desetiletá Válka o Rudý diamant, kdy se pokoušela uchvátit císařský trůn pomocí vydírání, mocné nekromancie a vyvolávání Daeder.

3E145 Na císařský trůn nastupuje Pelagius Septim III ze Samoty, na nějž bylo přeneseno šílenství jeho tety Potemy, a stává se na dva roky Šíleným císařem, než jeho roli převezme jeho Dunmérská choť Katariah. Nastává nejúspěšnější doba císařství.

3E251 Camoran Uzurpátor osvobozuje Valenwood od Císařské nadvlády a postupuje na sever, kde je zastaven v High Rocku o 16 let později.

3E288 Po dobytí několika ostrovů na sever a východ od Tamrielu, císař Uriel Septim V. vyplouvá dobýt Akavir, kde je zabit.

3E389 PŘÍBĚH THE ELDER SCROLLS: ARENA
3E405 PŘÍBĚH THE ELDER SCROLLS II: DAGGERFALL

Čepele opětovnou aktivací Numidia vyvolávají pátý Dragonbreak, známý jako Distorze na Západě. Jeho dopady byly například konečné spočinutí Underkinga, zbožštění a následné odbožštění Mannimarca, vytvoření dalších Numidií, či pád Septimovské dynastie.

3E427 PŘÍBĚH THE ELDER SCROLLS III: MORROWIND

Konec Tribunálu

3E433 PŘÍBĚH THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION

Krize Zapomnění – propojení dvou sfér a pronikání daeder do Mundu. Rozbitím Amuletu Králů, transformací v Akatoshova avatara a obětí císaře Martina Septima je poražena Daedra Mehrunes Dagon a zahnána zpět do Zapomnění. Tak končí Septimovská dynastie a Třetí věk.

Čtvrtá éra

4E5 Ingenium, dušemi poháněný přístroj udržující meteorit Baar Dau na místě nad Morrowindem, přestává pracovat a meteor konečně dopadá. Následkem toho Rudá hora exploduje. Nastává Rudý rok. Zaniká uctívání Tribunálu. Nastalé situace využívají Argoniané, kteří napadají Morrowind v pomstě za staletí otročení a proklejou vody v okolí sopky.

4E17 Titus Mede z Colovijské provincie Cyrodiilu usedá na trůn a zakládá Medeskou dynastii.

4E22 Na Letních ostrovech se vzmáhá extremistické hnutí Thalmor existující již od Prvního Aldmeri dominionu. Následuje puč ve Valenwoodu a vznik Třetího Aldmeri dominionu.

4E42 Za Noci zelených slzí jsou agenty Thalmoru zmasakrováni Altmérští uprchlíci z Dominionu.

4E48 Problémy s Umbrielem, létajícím ostrovem z jiné dimenze a jeho obyvateli terorizujícími Tamriel.

4E115 Po Thalmorském puči v Elsweyru je konfederace rozdělena na dva státy.

4E122 Vlivem katastrofy na počátku věku dochází k Velikému kolapsu Ledohradu na severu Skyrimu. Většina města mizí v chladném moři. Kouzelnická universita ovšem nadále stojí, což vede mnohé k myšlence, že za neštěstí jsou zodpovědní právě kouzelníci. Nenávist Nordů vůči Dunmérům vzrůstá.

4E171 Začíná Velká válka mezi Císařstvím a Aldmeri dominion.

4E174 Aldmeri dominion dobývá hlavní město Císařství.

Na Pláních Skyrimu začíná Povstání Zapřísáhlých, kteří, využivší vlastních problémů Císařství, vyhlašují nezávislé království.

4E175 Císařští dobývají zpět hlavní město, ovšem vyčerpáni ztrátami, jsou nuceni podepsat Bílo-zlatý konkordát. Uctívání Talose je považováno za herezi, Čepele jsou rozpuštěny, Hammerfell je předán Dominionu.

Z neznámých důvodu mizí veškeré Svitky z Bílo-zlaté věže hlavního města Císařství a jsou roztroušeny po celém Tamrielu.

4E176 Ulfrik Bouřný háv a jeho milice vyhání Zapřísáhlé z Markhartu. 

Začíná Skyrimská Občanská válka Bouřných hávů proti Císařským a Thalmoru.

4E201 PŘÍBĚH THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM

Další odkazy

Detailní časová osa: Slovenská verzeAnglická verze

Přejít nahoru