MAGICKÁ GESTA

Každé kouzlo je definováno několika gesty, která je zapotřebí provést v daném pořadí, aby došlo k úspěšnému seslání kouzla. Každé gesto je doprovázeno slovem, které je při jeho předvádění nutné vyslovit.

Většina kouzel je tvořena 2–4 gesty/slovy ve struktuře:

Gesto charakterizující katedru * Gesto charakterizující sílu kouzla * Gesto charakterizující rozsah kouzla

Gesta společná pro více fakult

 • Ignis – Natažení ruky před sebe dlaní nahoru, jako byste v ruce drželi oheň, případně jako typické vysvětlovací gesto Italů

 • Pergo – Natažení ruky v celé délce před sebe otevřenou dlaní od vás

 • Maior – Na počátku obě ruce spojené před tělem, které postupně od sebe odtahujete, jako byste mezi nimi roztahovali těsto

 • Magica – Natáhnout ruku nad hlavu

 • Indicare – Natažení obou rukou dopředu otevřenými dlaněmi od vás

 • Fluctus – Ruce před tělem s dlaněmi cca 10 cm nad sebou, poté kroužit každým předloktím na jinou stranu (alespoň 2x)

 • Hielo – Plácnout vertikálně dlaněmi o sebe, jako byste uplácávali sněhovou kouli

 • Scutum – Položit ruce křížem na hruď

Gesta exkluzivní pro fakultu ničení

 • Fulgur – Natažení ruky před sebe dlaní dolů, poté zatřást rukou (gesto císaře Palpatina při mučení blesky prováděné pouze jednou rukou)

 • Negatio – Lusknout prsty

 • Nieve – Otevřená dlaň držená před sebou směrem nahoru a rychlé přejetí dlaní druhé ruky přes tu první

 • Temporatis – Ruka před tělem, poté 3x zakroutit zápěstím

Gesta exkluzivní pro fakultu obnovy

 • Morphosis – Naznačit rukou sundání masky z obličeje

 • Universalis – Ruce natažené nad hlavou, poté jimi opsat půlkruh (od sebe, až do výše ramen)
 • Curatio – Masáž srdce (alespoň 2 kmity), je nutné se dotknout zraněného

 • Evocatio – Položit ruku otevřenou dlaní na zem

 • Servo – Sepnout ruce před sebou jako při modlení a lehce se uklonit hlavou

 • Cato – Seknout rukou před sebou jako mečem

 • Dremoris – Naznačit rohy ukazováčky obou rukou u své hlavy, jako při znázornění čerta

Gesta exkluzivní pro fakultu iluzí

 • Confusis – Položení ruky otevřenou dlaní na svůj obličej (tzv. facepalm)

 • Oculare – Předvést oběma rukama nasazování brýlí

 • Ilusio – Roztáhnout paže do stran jako při naznačování písmene T

 • Emocio – Naznačit prstem tekoucí slzu z oka

 • Irae – Praštit pěstí jedné ruky do otevřené dlaně druhé

 • Obsessio – Opřít 2 prsty (nejlépe ukazováček a prostředníček) obou rukou o spánky hlavy z obou stran (gesto Profesora X)

 • Umbra – Přejet si rukou před obličejem otevřenou dlaní k sobě

 • Clavis – Předvést otočení klíčem v náznaku odemykání

 • Invisibilitate – Spojit ruce nad hlavou a propnout dlaněmi vzhůru

 • Quatris – Natáhnout ruce před sebe a ukazováčkem a prostředníčkem udělat „véčko“, poté spojit je tak, že se nehty těchto prstů budou nacházet na úrovni kloubu prstů ruky druhé.

 • Magická pěst Ignis * Hielo * Magica * Pergo

Kouzla fakulty ničení

Katedra ohně

 • Plameny – Ignis * Pergo

 • Ohnivá střela – Ignis * Maior * Indicare

 • Ohnivá koule – Ignis * Maior * Pergo

 • Ohnivá bouře – Ignis * Maior * Fluctus

Katedra ledu

 • Námraza – Hielo * Pergo

 • Kra – Hielo * Scutum

 • Zmrazení – Hielo * Nieve * Indicare

 • Chumelenice – Hielo * Maior * Fluctus

Katedra energie

 • Jiskření – Fulgur * Negatio

 • Výboj – Fulgur * Maior * Negatio

 • Blesk – Fulgur * Indicare * Negatio

 • Kulový blesk – Fulgur * Temporatis * Negatio

Kouzla fakulty obnovy

Katedra proměn

 • Dubová kůže – Morphosis * Maior

 • Kamenná kůže – Morphosis * Scutum

 • Ebenitová kůže – Morphosis * Magica * Scutum

 • Dračí kůže – Morphosis * Universalis * Scutum

Katedra vitality

 • Léčení – Curatio

 • Hojivý dotek – Maior * Curatio

 • Regenerace – Maior * Universalis * Curatio

 • Zavření ran – Maior * Fluctus * Curatio

Katedra vyvolávání

 • Rarach – Evocatio * Hielo

 • Drtihlav – Evocatio * Cato * Scutum

 • Ohnivý atronach – Evocatio * Ignis * Cato

 • Dremora – Evocatio * Servo * Dremoris

Kouzla fakulty iluzí

Katedra smyslů

 • Křeč – Confusis * Pergo

 • Oslepení – Confusis * Oculare * Pergo

 • Iluze – Confusis * Ilusio

 • Davový přelud – Confusis * Ilusio * Fluctus

Katedra emocí

 • Chlácholení – Emocio * Pergo

 • Zuřivost – Emocio * Irae * Pergo

 • Zběsilost – Emocio * Irae * Scutum

 • Ovládnutí – Emocio * Obsessio * Indicare

Katedra Stínů

 • Stínořez – Umbra * Pergo

 • Stínový paklíč – Umbra * Clavis

 • Neviditelnost – Umbra * Invisibilitate * Scutum

 • Vržené stíny – Umbra * Maior * Quatris

Přejít nahoru