Smrt, obírání a oživení postavy

Ztratí-li postava všechny své životy, upadá do agonie. Postava v tomto stavu není schopna pokračovat v boji ani provádět jiné akce. Pouze leží na zemi, sténá či vydává jiné zvuky těžce raněného, nemůže se však hýbat (pokud hráč upadnul do agonie na nepříjemném terénu, nebo přímo pod nohy bojujících, je vhodné, aby se s „máslem na hlavě“ odsunul kousek stranou). Z agonie se postava dostane, je-li jinou postavou vyléčena, nebo u ní nastane smrt.

OBÍRÁNÍ

Při upadnutí postavy do agonie nebo v případě několika chvil po její smrti může být tato postava obrána. Obírání mrtvých CP a CP v agonii o vlastněné předměty je povoleno bez omezení. V případě obírání mrtvého hráče nebo hráče v agonii jiným hráčem, je povoleno si vzít pouze jeden typ předmětu (peníze, konkrétní typ suroviny, konkrétní typ lektvaru). Postavy s povoláním chmatáka je mohou obrat až o tři typy předmětů. 

Pokud byl hráč již jednou během agonie obrán, další hráč jej v této agonii již obrat nesmí – s výjimkou chmatáka, který může ukrást dva typy předmětů v případě, že hráč nebyl předtím okraden jiným chmatákem. V případě obrání o zbraň je odevzdána pouze průvodka k této zbrani – zbraň fyzicky obíranému zůstane, avšak bez průvodky ji nebude možné herně používat. OBRAT POSTAVU O ZBROJ NENÍ MOŽNÉ.

Roleplayově probíhá obírání formou dotazů ze strany obírajícího. Obírající se obírané postavy dotazuje na konkrétní typy předmětů různých kategorií, obíraný mu odpoví, zda má tento typ předmětu u sebe. V případě, že obíraný má u sebe alespoň jeden předmět tohoto typu, odpoví na otázku kladně a předmět (předměty) obírajícímu předá. Pokud obíraná osoba odpoví záporně, ptá se obírající dále, dokud nenajde typ předmětu, který postava u sebe má. Zde apelujeme na férovost hráčů. NENÍ DOVOLENO PROHLEDÁVAT OSOBY FYZICKY. Lze teoreticky prohledávání naznačovat, je-li s tím obíraná osoba v pořádku, ale primárně se funguje mechanikou dotazů, kdy jsou obírajícímu předměty vydány obíraným hráčem.

Příklad: Chmaták se chystá obrat padlého druha, kterého nemá rád. Cíleně se hráče tedy ptá: „Máš u sebe nějaké prachy?“ Padlý hráč mu do hrsti vysype peníze ze svého váčku. „Máš u sebe nějakou zlatou rudu?“ Padlý zavrtí hlavou. „Stříbrnou?“ Další zavrtění. „Co takhle měsíční cukr?“ Padlý hráč mu předá dvě průvodky měsíčního cukru. „Dobře, tak teď bych si vzal všechny meče.“ Padlý mu kysele podá průvodku ke své zbrani.

SMRT

Smrt nastane, je-li postava v agonii doražena (jiná postava ji aktivně dorazí – v rámci RP by scéna dorážení měla trvat alespoň 5 sekund) nebo se ve stavu agonie nachází déle než 15 minut. O VLASTNĚNÉ PŘEDMĚTY SMRTÍ NEPŘICHÁZÍ. Po smrti postavy odchází hráč na orgovnu, přičemž nijak nekomunikuje s postavami ani neinteraguje s herním světem a po celou dobu má „máslo na hlavě“, neherní gesto, které jej označuje jako osobu mimo hru.

OŽIVENÍ

V případě smrti postavy má hráč po příchodu na orgovnu 2 možnosti:

  1. Okamžitě se vrátit do hry, avšak se zcela novou postavou.
  2. Vydat se do Šeogoratova bludiště zachránit svou duši – v tomto případě bude hráč odkázán na bludiště, kde mu bude vysvětleno, jakým způsobem se může vrátit do hry s původní postavou. Před odchodem do bludiště nahlásí hráč organizátorovi, zda byl pohřben či zkompostován (postavou s povoláním nádeník) nebo zda dostal poslední pomazání (od mága s touto dovedností kněze).

Postavy, které si prošly agonií nebo dokonce smrtí, jsou těmito událostmi traumatizovány a jejich paměť vytěsňuje vzpomínky na ně. POSTAVA SI TEDY NEPAMATUJE DOBU 5 MINUT PŘED UPADNUTÍM DO AGONIE, AGONII SAMOTNOU ANI SVOU SMRT, NATOŽ CO SE ODEHRÁLO PO NÍ. Není tedy schopna říci, co se jí přesně stalo, jakým způsobem zemřela, zda jí k tomu někdo dopomohl, ani kdo jí mohl vzít předměty, které postrádá.

Přejít nahoru