Magická příručka

Základní informace

Žádná zbroj nedokáže vykrýt zásah kouzlem, případné zranění jde přímo do vaší postavy, nikoli do zbroje.

Pomocí štítu je možné vykrývat kouzla typu projektil.

Podrobnější informace ke zbrojím a štítům naleznete v Pravidlech pro boj (odkaz).

Typy seslání

Dotek

Zamýšleného cíle kouzla je zapotřebí se fyzicky dotknout, aby se stal cílem efektu kouzla. Za dotek se považuje i tzv. mágův dotek, tedy dotek magickou holí.

Projektil

Zamýšlený cíl kouzla je nutné zasáhnout pěnovým míčkem, zasažený se stává cílem kouzla. Efekt kouzla nastane i v případě, že se zasaženým stane jiný než původně zamýšlený cíl kouzla.

Hrst obilnin 

Plošné seslání kouzla provedené rozhozením hrsti plné pšenice okolo sesilatele. Cílem efektu kouzla se stává každý, kdo je zrny zasažen.

Ukázání

Kouzlo tohoto typu musí být sesíláno na dohledovou a doslechovou vzdálenost zamýšleného cíle kouzla za použití gesta ukázání a vyslovením jména toho, kdo se má stát cílem efektu kouzla (jméno postavy / jméno/přezdívka hráče / popis rozlišujících prvků dané osoby – ty s tím kopím a černým kyrysem). Pokud vás cíl nevidí či neslyší, je možné, že na seslání kouzla typu ukázání nebude schopen reagovat. Pokud sesilatel splní všechny náležitosti k úspěšnému seslání ukázáním, zasažený se stává cílem efektu kouzla.

Obrazec

Mechanika pro sesílání kouzel IV. úrovně. Jedná se o speciální obrazec nakreslený na svitku (jeho kreslení je nutné se naučit u postavy velmistra, který jej ovládá). Při sesílání kouzla je zapotřebí tento svitek roztrhnout.

Efekty kouzel - herní fráze

„Za jedna“
Cíl utrží jedno zranění.

„Za dva“
Cíl utrží dvě zranění.

„Plošně 2 metry“
Zasaženi jsou všichni do dvou metrů od sesilatele.

„Vedle“
Zranění, které jsem právě dostal, neplatí.

„Stojíš na 15“
Cíl kouzla se na 15 sekund nemůže pohnout z místa, na kterém stojí.

„Freeze“
Tělo cíle je zmrazeno na 30 sekund nebo do prvního zásahu, nesmí se vůbec hýbat.

„Hoříš“
Cíl hoří a musí se (roleplayově) uhasit, jinak po chvíli ztratí 2 životy.

„Křup“
Zruší trvající efekt kouzla („freeze“, „slepota“…).

„Ne“
Zruší právě seslané kouzlo (do 5 sekund od seslání) včetně zraňujících kouzel.

„Vracím za X“
Po zasažení útočníkem způsobíš útočníkovi zranění za X.

„Silence na 30“
Cíl kouzla nesmí kouzlit a mluvit na určenou dobu.

„Heal / léčím“ (za jedna, za dva, plošně)
Cíl kouzla je vyléčen.

„Křeč“
Nesmíš používat primární ruku.

„Slepota na 20“
Cíl kouzla na 20 sekund oslepne.

„Iluze na 20: popis
Cíl vidí/slyší to, co mu sesilatel popisuje.

„Fear“
Cíl utíká co nejrychleji pryč od sesilatele.

„Apatie“
Cíl si na 2 minuty příliš nevšímá svého okolí, pokud není v boji nebo není napaden.

„Berserk“
Cíl je agresivní a odmítá ustoupit z boje.

„Ovládnutí na 30“
Cíl se na 30 sekund přidává na stranu sesilatele a okamžitě napadá své přátele.

„Výzva“
Cíl musí útočit pouze na toho, kdo jej vyzval.

„Přesto“
Ignoruje libovolnou obrannou herní frázi („vedle“, „ne“ – používají pouze CP).

Přejít nahoru