SVĚT KOLEM TEBE

Na severozápadě Tamrielu, od pobřeží Elterského oceánu až po Druadachské hory, se rozprostírá provincie Vysokoskalí s podmanivou krajinou a rozmanitou kulturou mnoha ras i národů. Její historický význam však zdaleka přesahuje její malebnost. Vysokoskalí je místem, kde se nalézá ikonická adamantiová věž, stavba, jež vznikla ještě před zaznamenanou historií samotného Tamrielu. Tato starobylá stavba sloužila nejen jako klíčová kotva v časové ose kontinentu, byla však i svědkem přílivu a odlivu nesčetných ras a konfliktů mezi nimi.

Klíčovou roli hraje Vysokoskalí také v prvních kapitolách mérské historie na Tamrielu. Po ztrátě vlastní domoviny, bájného kontinentu Aldmeris, se elfové usídlili v provincii Ostrovů sklonu léta. Jednou z prvních pevninských oblastí, na které se však po četných výpravách usadili, byla právě oblast Vysokoskalí. Tato migrace znamenala zásadní okamžik v kulturním a politickém vývoji mérů a ovlivnila běh událostí v celém Tamrielu.

Západní pobřeží Vysokoskalí zabírá Iliacký záliv, strategická vodní cesta, která spojuje bretonské městské státy s bohatými přístavy Ostrovů sklonu léta a podporuje tak křehký tanec obchodu a kulturní výměny. Zdejší městské státy sloužící jako epicentra obchodu často bojují o nadvládu ve složité síti spojenectví a soupeření. 

Město Tulichovrh, korunní klenot nejjižnější části pevninského Vysokoskalí, se pyšní silnou ekonomikou a je známo jako centrum politických machinací. Jeho strategická poloha na pobřeží zálivu mu dodává výhodné postavení pro mezinárodní obchodní aktivity i diplomatické intriky.

Zdejší politické prostředí ještě přiostřuje silná pozice klanu Direnni, starobylého elfského rodu, sídlícího na ostrově Balfiera. Jejich mocná magie a záhadný vliv vrhají na region i celou provincii dlouhý stín a přidávají další vrstvu komplexnosti do již tak spletitého politického tance.

Nyní však Vysokoskalí zažívá příjemné období klidu zbraní mezi městskými státy i rasami žijícími na jejím území. Převládajícími obyvateli zde jsou bretoni, kteří se hlásí ke svému smíšenému původu, směsici elfské a lidské krve. Významná zůstává také přítomnost mérů, zejména altmerů (vznešených elfů) zdržujících se na západním pobřeží a ostrovech a bosmerů (lesních elfů) žijících spíše na jihovýchodním pobřeží. Přes Druadachské hory čas od času migrují nordové ze Skyrimu přinášejíce sebou svou odolnost a nezlomnost. Významná obchodní centra přivábila do nitra Vysokoskalí také obchodní karavany khajiitů, kteří s sebou přinášejí své unikátní předměty a exotickou kulturu.

Vysokoskalí je však jako politická šachovnice v neustálém pohybu, spojenectví vznikají a zanikají v mžiku oka a lze říci jen stěží, jaké další figury se objeví na jejích polích.

Přejít nahoru