Městské cechy

Jako každé správné město má i Kostěná stráž své cechy. Některé z nich se prodraly do popředí spolu s expanzí města a růstem jejich vlastní potřebnosti, jiné jsou jen jakousi pobočkou mnohem větších organizací zapouštějících své kořeny po celém Tamrielu.Tak jako tak se čtyři největší a nejvlivnější podílejí na vedení města prostřednictvím křesel v městské radě pro své cechmistry.

Cech učenců

Tento cech vedený ayleidským Velmistrem Magusem Calcanem zaštituje zájmy všech, kteří jsou lačni po vědění a tajemstvích světa. V jeho řadách tak najdeme mimo jiných především alchymisty a mágy. Cech má ve městě dominantní pozici díky distribuci lektvarů, znalosti kouzel i nedocenitelným službám lékařů a felčarů ve svých kruzích. Každá oblast má své experty na slovo vzaté, za které odpovídají jejich Velmistři. I přes rozdílné zaměření všechny členy spojuje neukojitelná touha poznat nepoznané.

Cech žoldáků

Cech žoldáků existoval ve městě ještě před příchodem starosty Dumina a následnou městskou expanzí. Navazuje na úctyhodnou tradici existující snad od počátku samotné civilizace, totiž „bojovat za zlato, kořist a možná i čest“. Ve snaze zamezit rvačkám o velení, stanovili, že ten, kdo skolí největší a nejnebezpečnější kořist, stane se novým generálem cechu. Jak se město začalo rozrůstat, rostl i cech. Za své stále potřebnější služby si pro sebe zajistil místo v městské radě, a dokonce se povedlo uzavřít i jakousi nepsanou dohodu s nově vzniklou městskou stráží. S příchodem nových členů také vykrystalizovaly dvě odlišné filozofie zaměření cechu, a tedy i rozdělení na příznivce lovu bestií v přírodě a příznivce depopulizace banditů a milovníky dobré rvačky. Nynější Generál cechu, hrdý syn Skyrimu, Sven Půlruký je sice zkušený a protřelý dobrodruh, avšak stárne a pomalu se chystá k odpočinku. Stále má však ve svém cechu hlavní slovo a svou vůli vykonává za pomoci svých věrných Kapitánů.

Cech obchodníků

„Nebylo by civilizace bez obchodu a obchodu bez civilizace“ zní oblíbené úsloví cechmistra Daliuse. Tento bretonský rodák má reputaci jedince, který dokáže třením dvou zlaťáků vytvořit třetí. Svůj cech řídí za pomoci osobního šarmu, fortelu, štěstěny, a když si to situace žádá, také krutou ocelovou pěstí, se kterou pevně drží většinu obchodu Kostěné stráže. Pod heslem „Všechno má svou cenu“ a za pomoci množství dohod a smluv s Radou města, ostatními frakcemi i projíždějícími obchodními karavanami, tak pod rukama jeho Mistrů projde většina zboží, bez ohledu na podobu a původ. Cech také chrání zájmy místních řemeslníků, farmářů a horníků…, pokud se tedy slučují se zájmy cechmistra.

Morag Tong

Kostěná stráž má štěstí (nebo neštěstí…, záleží, na které straně nože se daný jedinec zrovna nachází) hostit ve svých premisách členy mocné organizace s kořeny v dalekém Morrowindu. Nazývat tuto tajnůstkářskou organizaci „zabijáky“ by však byla urážka. Na první pohled nájemní vrazi jsou náboženským bratrstvem svázaným pevným řádem a pravidly. Každá smrt, každé mávnutí čepele je pro ně rituálem a uměleckým dílem zároveň. Na rozdíl od jiných cechů nepřijímá Morag Tong do svých kruhů každého. Ti, jenž vůbec dostanou šanci, se musí podrobit sérii zkoušek pod vedením Stínových ostří, na které osobně dohlíží cechmistr, mlčenlivý chimer, známý jen jako „Vznešený mistr“.

Tajemná organizace s kořeny až v dalekém Morrowindu. I přes to, že je toto tajnůstkářské, mlčenlivé bratrstvo uzavřenou společností, čas od času nějakého nováčka přijmou. Chtějí ovšem, aby prokázal, zda je členství hoden. Ostatně, jen ti znalí tajného hesla se mohou k cechu přidat, někdy jsou však tajemství ukryta přímo před očima.

Přejít nahoru