PRAVIDLA PRO BOJ

Život

Ano, i letos pokračujeme v životovém systému postav. Boj je pouze jedním z doplňků hry, a proto jsme se rozhodli nepoužívat složitější model. Dobrou zprávou je, že jsme vyslyšeli vaši zpětnou vazbu a sjednotíme životy postav a zbrojí!

Každá postava má do začátku 2 životy.

Další životy může získat nošením zbroje, kde se připočítá: 

Lehká zbroj – kožená zbroj, prošívaná zbroj (+2 životy), bonus se aktivuje, pokud lehká zbroj kryje trup a jednu další část těla (například kožený kyrys + nátepníky, prošívka s krátkými rukávy + batvat, samotná prošívka s dlouhými rukávy)

Těžká zbroj – kroužková zbroj, plátová zbroj (+4 životy), bonus se aktivuje pokud těžká zbroj kryje trup a jednu další část těla, části lehké zbroje se k tomuto limitu nepočítají (například plátový kyrys + kroužková kukla, kroužková košile + helmice)

Jeden dodatečný život navíc získá každá postava za dokončení všech cest svého zaměření.

Příklad: Válečník oděný v plné těžké zbroji s dokončenými cestami svého zaměření může mít v základu až 10 životů!

Životy však můžete i ztrácet. Nemoci a jedy vám mohou dočasně snížit maximální počet životů. Felčaři a alchymisté pak budou vědět, jak si s danými postihy poradit.

Agonie

Agonie představuje 10minutové období, během kterého hráč není schopen téměř ničeho. Zvládne maximálně sténat nebo se pomalu plazit. Pokud nebude během těchto 10 minut vyléčen nebo stabilizován, jeho postava umírá. 

V případě stabilizace postavy v agonii felčarem je postava stále neschopná boje a zvládá jen velmi pomalou chůzi. Bezprostřední smrt jí však již nehrozí. V tomto stavu se na postavu pohlíží, jako by měla 1 život. Výhodou stabilizace je, že zabrání postihům postagonického stavu.

K tomu, aby mohla postava opět bojovat a normálně fungovat, musí být vyléčena lektvarem, kouzlem nebo felčarem za klidových podmínek. Postava v agonii může být doražena nebo obrána o herní předměty, které má u sebe. V případě doražení postava okamžitě umírá, viz pravidla pro Smrt, obírání a oživení.

Postagonický stav: Postava, která je z agonie probrána okamžitým vyléčením životů, se sice může ihned vrátit do boje, vztahují se na ni však postihy, jelikož léčení neproběhlo dostatečně citlivě. Pokud je tedy postava v agonii vyléčena, aniž by ji předtím stabilizoval felčar, upadá do postagonického stavu. V takovém případě má na hodinu -1 život a může se pohybovat nanejvýš chůzí. Nemůže také využívat výhody svého povolání (tzn. nemůže sklízet úrodu, kopat v dole atd.).

Příklad:

Válečníkovi v jeskyni klesnou životy na 0 a upadá do agonie. Bohužel se ve skupině nenachází žádný felčar, proto se mág rozhodne válečníka rychle vyléčit kouzlem a ještě mu dá napít lektvaru léčení. Válečník se tedy probouzí a okamžitě se zapojuje do boje, nakonec je však skupina zahnána na útěk příliš silným soupeřem. Zatímco zbytek družiny se rozuteče po okolí, válečník se může pohybovat maximálně chůzí. Soupeř jej doběhne a bez pomoci ostatních členů opět srazí do agonie, kterou už zbytek družiny nemá, jak zvrátit.

Smrt

Po smrti se postava odebere za organizátory a následně do Šeogoratova bludiště. Poté, co jím projde, se může vrátit do hry. Podrobnější informace naleznete v pravidlech pro Smrt, obírání a oživení. Hráč má samozřejmě možnost si promluvit s organizátory o vytvoření nové postavy.

Postavy, které si prošly agonií nebo dokonce smrtí, jsou těmito událostmi traumatizovány a jejich paměť vytěsňuje vzpomínky na ně. POSTAVA SI TEDY NEPAMATUJE DOBU 5 MINUT PŘED UPADNUTÍM DO AGONIE, AGONII SAMOTNOU ANI SVOU SMRT, NATOŽ CO SE ODEHRÁLO PO NÍ. Není tedy schopna říci, co se jí přesně stalo, jakým způsobem zemřela, zda jí k tomu někdo dopomohl, ani kdo jí mohl vzít předměty, které postrádá.

Vzdávám se

Mechanika sloužící postavám, které nechtějí být udeřeny zbraní. Každý má možnost se kdykoliv přikrčit na místě, krýt si nejlépe oběma rukama hlavu a volat heslo „Vzdávám se!“. Jedná se o NEHERNÍ mechaniku/frázi, kterou NESMÍ postava použít v rámci plánované roleplayové zákeřné akce.

Po provedení této akce mají všichni útočníci PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO na tuto postavu fyzicky útočit. Postava je však vydána na milost daným útočníkům a bezprostředně NESMÍ provádět žádnou herní akci. Útočník se může v takovém případě rozhodnout postavu zajmout, poslat do agonie (nenásilně), nebo ji pustit na svobodu. 

Postava, která se vzdala, může svou následující akci provést až poté, co jí útočník slovně vysvětlí, co hodlá s postavou podniknout!

Příklad:

Služebná, jejíž pán právě v boji přišel o život, se přikrčí, kryje si hlavu a volá „Vzdávám se!“. Banda goblinů jí v tomto případě neublíží, ale rozhodne se ji zajmout a odvést do bažiny, kde jim má sloužit. Služebná se teprve po svém „svázání“ může škubat a volat o pomoc, případně se pokusit o útěk.

Boj

Zásahová plocha – „dlouhý neoprén“, tj. vše kromě hlavy a krku, rukou (od zápěstí po konečky prstů), chodidel a rozkroku.

Zásah zbraní do zásahové plochy musí být veden s dostatečným nápřahem (žádné „kydlení“). Zásah si uznává zasažený. Podle druhu zbraně či schopnosti je zahlášeno, kolik životů daný zásah ubral (pokud nic zahlášeno není, je zásah považován za ubírající jeden život). Totéž platí dle parametru kouzla či jiného zásahu (např. způsobeného pastí). V boji buďte prosím (v rámci možností) ohleduplní vůči svému okolí. Pokud se za protivníkovými zády nachází nebezpečný terén, upozorněte jej na to a netlačte jej tam. Je zakázáno na protivníka nabíhat, útočit neměkčenou částí zbraně nebo jej napadat štítem. V případě jakéhokoliv reálného zranění upozorněte organizátory pomocí volání ZDRAVOTNÍK.

Vybavení

Zbraně

Všechny zbraně musí být dostatečně měkčené, včetně špičky. Šípy a šipky musí mít celoměkčenou hlavici, vrhací zbraně nesmí mít tvrdé jádro a kuše a luky mohou mít maximální nátah pouze do 15 kg. Organizátoři si dále vyhrazují právo v případě potřeby 1 náhodný šíp či šipku při schvalování rozebrat.

Všechny zbraně a štíty musí před hrou projít schválením organizátorů, jinak nemohou být do hry připuštěny.

Cepy a řemdihy, tedy zbraně s pohyblivou údernou plochou nejsou na hře povoleny.

Magické hole smí používat pouze mágové. Mohou se s nimi bránit před útokem, ale nezpůsobují s ní žádná zranění. Každý mág, který chce hůl využívat takto k obraně, ji musí mít řádně vyměkčenou (tedy horní ⅔ v případě používání špičky, oba konce v případě používání špičky i patky). S neměkčenými holemi nebude povoleno se bránit. V průběhu hry bude možné hůl očarovat k zásahu za 1 život (opět pouze měkčenou částí). Zásah magickou holí v bojových situacích je povolen pouze vyměkčenou částí hole.

Po třech bojových scénách, ve kterých jsou zbraně nebo štíty použity, jsou poškozeny a je nutné si je nechat opravit u kováře.

Zbraně mají předurčené velikosti (s tolerancí max. 5 cm, počítáno od hrušky po špičku zbraně) a následující profil poškození, které způsobují každým jednotlivým úderem:

Nože a dýky do 40 cm – -1 život

Krátké jednoruční zbraně (meče, sekery atp.) do 90 cm – -1 život

Obouruční zbraně do 140 cm – -2 životy

Kopí do 200 cm – -1 život

Magické hole do 140 cm – nezraňují, slouží pouze ke krytí

Improvizované zbraně do 40 cm – -1 život (vždy musí být celoměkčené)

Luky a kuše (nátah do 15 kg) – -2 životy

Vrhací zbraně (vždy musí být celoměkčené) – -1 život

Štíty

U štítů je nezbytné dostatečně vyměkčit všechny hrany. Vykryjí libovolný fyzický útok do nich vedený. Dokáží také hráče ochránit před některými druhy kouzel, konkrétně před kouzly typu projektil. V případě vykrytí magického projektilu štítem, je kouzlo neúčinné. Proti kouzlům typu ukázání, jsou ale štíty k ničemu.

Maximální rozměry štítů:

Kruhové – průměr max. 80 cm

Hranaté – max. 50 x 80 cm

Zbroje

Přidávají svému nositeli další životy. Zbroj chrání postavu před veškerým fyzickým poškozením, žádná zbroj však nedokáže vykrýt zásah kouzlem (případné zranění jde přímo do vaší postavy, nikoli do zbroje). 

Po každém upadnutí do agonie je zbroj považována za zničenou a je nutné ji nechat opravit. Efekt provizorního vyspravení je možné použít k dočasné opravě zbroje na dobu 1 scény. Skutečně opravit zničenou zbroj však zvládne pouze kovář.

Přejít nahoru